Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

nieEstetyczna
8163 5a49 500
nieEstetyczna
7940 9cd8 500
Reposted byxwyczesanagitaraxMartwa13Porannyjendrzej7Pulssuben

March 10 2017

nieEstetyczna
0598 82d7 500
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes
nieEstetyczna
0556 ff29
Reposted bysonicetobeniceSkydelanczaaadzikbanshesluchaczkaazile1
nieEstetyczna

Czasem trzeba Was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.

— Michał Karmowski
Reposted byindygoangmossonicetobeniceNomolestarazile1
nieEstetyczna
9662 a337 500
Reposted byfutureiscomingnaturalgingersonicetobeniceMtsen
nieEstetyczna
9651 a2be
Reposted byazile1 azile1
nieEstetyczna

Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.

— Hłasko ♥
Reposted byazile1 azile1
nieEstetyczna

Jestem teraz innym człowiekiem niż pięć lat temu. I za pięć lat będę również innym człowiekiem. Wykonałem w tym czasie olbrzymią pracę. Mniej się boję. Więcej czuję. Ale jednocześnie więcej rzeczy ignoruję

— ?
nieEstetyczna
8089 2e30
nieEstetyczna
7888 3f8f
nieEstetyczna
7695 cde3
Reposted byfreewaytutusazile1

July 08 2015

nieEstetyczna
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaterriblelove terriblelove
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viaterriblelove terriblelove
nieEstetyczna
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
nieEstetyczna
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaterriblelove terriblelove
nieEstetyczna
6034 1dcb 500
nieEstetyczna
nieEstetyczna

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viastarryeyed starryeyed

April 19 2015

nieEstetyczna
Twarda dziewczyna, której dusza krwawi.
— Sia
Reposted fromkarna karna viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl