Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

nieEstetyczna
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
nieEstetyczna
Jestem kimś,kto umiera w środku,ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaannairda annairda
Sponsored post
feedback2020-admin

April 13 2015

nieEstetyczna
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaannairda annairda
nieEstetyczna
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaannairda annairda
nieEstetyczna
Każda kobieta ma chociaż jedną osobę, o której myśli absolutnie każdego dnia.  
Reposted fromloverdose loverdose viaannairda annairda

March 11 2015

nieEstetyczna
Szczęście jest jak Bóg, jeśli uwierzysz będzie z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viabesideyou besideyou
nieEstetyczna
Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli.
— Quebonafide x Kuban x Kupa Knap - Żadnych Zmartwień
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vialegohouse legohouse
nieEstetyczna
nieEstetyczna
4000 4651
Reposted fromquerida querida viacloseyoureyes closeyoureyes
nieEstetyczna
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaannairda annairda
nieEstetyczna
Pokochałam Cię za to kim jesteś, ale znienawidziłam za to kim chciałeś, żebym ja była.
Reposted fromsavanna savanna viaannairda annairda
nieEstetyczna
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromseptember september viaannairda annairda
nieEstetyczna
To takie przykre nie móc żyć bez kogoś, kto może żyć bez nas. Potrzebować kogoś, kto nie potrzebuje nas.
— to takie przykre
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaannairda annairda

March 02 2015

nieEstetyczna
Chodź schowaj się tutaj. Nikt Cię tutaj nie znajdzie, bo nikt nie będzie Cię szukał....
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta viasiostry siostry
nieEstetyczna
Hej, a pamiętasz ten czas, kiedy jeszcze dla ciebie istniałem?
— fb.: idź sobie
nieEstetyczna
8498 4598 500
#Ilovewine
nieEstetyczna
Sen to przecież taka mała śmierć.
— Janusz L. Wiśniewski ~Bikini
nieEstetyczna
nieEstetyczna
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
nieEstetyczna
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...